„Téglaadó”: az építőanyag-gyártók új 90%-os különadója

Egy februárban megjelent kormányrendelet értelmében 2023. február 21-től 90%-os kiegészítő bányajáradék fizetésére kötelezett az a bányajáradék fizetésére kötelezett vállalkozás, amely főtevékenységként égetett agyag építőanyag gyártását (TEÁOR 2332) vagy kerámiacsempe, -lap gyártását (TEÁOR 2331) végzi. További feltétel még, hogy a vállalkozás 2019. évi nettó árbevétele elérte vagy meghaladta a 3 milliárd forintot.

A 90%-os kiegészítő bányajáradékot a vállalkozás által kitermelt, feldolgozott vagy gyártott, építési alapanyagként szolgáló egyes termékcsoportok értékesítése után kell megfizetni, egy kalkulált árkülönbözet után. A járadék alapját képező kalkulált árkülönbözet az érintett termékek értékesítéséből származó (i) tényleges árbevétel és (ii) az építőanyag 2020. január 1-jén alkalmazott, egy adott szorzóval felszorzott nettó értékesítési árának a különbsége. Ez lényegében azt jelenti, hogy az érintett nagy építőanyag-gyártók esetében a hatóságilag meghatározott áron felüli értékesítés nyereségét szinte teljes egészében elvonja az állam.

 Az érintett termékcsoportok és árszorzóik:

TermékcsoportArányszám
Kerámia falazóelemek1,61
Kis méretű tömör tégla2,31
Kerámia béléstestek1,42
Kerámia burkolótéglák1,10
Kerámia tetőcserepek1,24
Kerámia padlóburkolat1,42
Kerámia falburkolat1,38

A járadékköteles termékcsoportokat a kormányrendelet nem definiálja pontosabban, a járadékfizetésre kötelezett feladata, hogy az általa értékesített termékeket a fenti termékcsoportoknak megfeleltesse.

A tényleges értékesítési ár szolgáltatások értékével nem csökkenthető. A rendelet meghatározott esetekben a 2020. január 1-jén érvényes ár helyett más bázisár alkalmazását is lehetővé teszi. A kiegészítő bányajáradék fizetésére kötelezettnek a kalkulált bázisárat a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, azaz 2023. március 23-ig meg kell küldenie a bányafelügyeletnek.

A 90%-os kiegészítő bányajáradékot az eladások tételes feltüntetésével, önbevallásban kell havonta meghatározni, és a bevallás bányafelügyelet felé való megküldésével egyidejűleg a tárgyhót követő hónap 15. napjáig megfizetni. Nem forintban denominált ellenérték esetén a kiegészítő bányajáradék alapjának és mértékének meghatározásakor a számla vagy más számviteli bizonylat kiállításának napján érvényes MNB deviza középárfolyamot kell alkalmazni.