Tervezett adótörvény változások III. (2017) – Áfa és Jövedéki adó

ÁFA

 Alanyi adómentesség értékhatára

 • A javaslat az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatárt 2017. január 1-jétől 6 millió forintról 8 millió forintra emelné. A javaslat átmeneti szabályokat határoz meg, amelyek értelmében azon adóalanyok is választhatnák az alanyi adómentességet a 2017-es adóévre, amelyek 2016-ban meghaladnák ugyan a jelenleg hatályos 6 millió forintos értékhatárt, de árbevételük nem érné el a 8 millió forintot. Azon adóalanyoknak továbbá, amelyeknek a 6 millió forintos értékhatár túllépése miatt megszűnt az alanyi adómentességük a megelőző két évben, ugyanakkor a 8 millió forintos határt nem érik el, az átmeneti szabályok szerint nem kellene megvárniuk a két év leteltét az alanyi adómentesség újbóli választásához.

Elektronikus adatszolgáltatás a számlázó programmal kibocsátott számlákról

 • A korábban elfogadott módosítások értelmében 2017. július 1-jétől az általános forgalmi adó alanyai a számlázó programok útján kibocsátott számlákról elektronikus adatszolgáltatásra lesznek kötelesek.
 • Az adózás rendjéről szóló törvénnyel kapcsolatos tervezett módosítások alapján az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás, valótlan tartalmú adatszolgáltatás esetén 2017. július 1-jétől mulasztási bírságot szabhatna ki az adóhatóság.
 • A kiszabható mulasztási bírság felső határa az érintett számlák, számlával egy tekintet alá eső okiratok számának és a bírság adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb értékének (általános esetben magánszemély adózó esetén legfeljebb 200 ezer forint, más adózók esetén legfeljebb 500 ezer forint) szorzata lenne.

JÖVEDÉKI ADÓ

A jövedéki adó tekintetében a javaslat elsősorban az új jövedéki adótörvény (a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény, a továbbiakban: „új Jöt.”) szövegére vonatkozó változtatásokat, pontosításokat fogalmaz meg. 

 • Az „új Jöt.” (amely 2017. január 1-jén lépett volna hatályba) előírásainak nagy része 2017. április 1-jén lépne hatályba a javaslat értelmében, bizonyos rendelkezései azonban már 2016. november 1-jétől hatályosak, míg mások 2017. januárjában és júliusában, illetve 2018-ban lépnének majd hatályba. A javaslat értelmében az „új Jöt.” rendelkezéseit a 2017. április 1-je után keletkező adómegállapítási és adóbevallási kötelezettségekre kellene alkalmazni.
 • A dohánytermékekre vonatkozó rendelkezések – az adójegyről zárjegyre történő átállás miatt – 2017. április 1-jei hatállyal több tekintetben módosulnának, amelyek közül a legfontosabbak az alábbiak:
  • Az adó-visszaigénylés esetére meghatározásra kerül az annak alapjául szolgáló kiskereskedelmi ár, amelynek a zárjegy adatszolgáltatás napja és az adó-visszaigénylés benyújtása közötti időszakban közzétett legalacsonyabb kiskereskedelmi eladási ár minősülne.
  • Harmadik országban előállított, illetve harmadik országból érkező zárjeggyel ellátott dohánygyártmány esetében a módosítás 6 hónapos határidőt biztosítana a zárjeggyel történő elszámolásra.
  • A módosítások egyértelműsítenék, hogy zárjegyet eseti bejegyzett kereskedő is igényelhet.
 • A javaslat módosításokat fogalmaz meg az „új Jöt.” által bevezetni kívánt elektronikus ügyintézés szabályaira, illetve az ezzel kapcsolatos határidőkre vonatkozóan.
 • Szintén módosulna néhány fogalom-meghatározás a 2017. január 1-jétől változó KN kódokra tekintettel.
 • Egyéb ellenőrzött ásványolajat 5 liter/kg alatt jövedéki engedély nélkül lehetne behozni az országba, illetve kivinni az országból 2017. április 1-jétől kezdődően.

Annak érdekében, hogy biztosítsák az „új Jöt.” rendelkezéseivel való összhangot, több ponton módosítanák a jelenleg hatályos jövedéki adótörvényt is (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, a továbbiakban: „régi Jöt.”). Ezek a módosítások elsősorban a dohánygyártmányokat érintik, tekintettel arra, hogy a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozó speciális szabályok megszűnnek, és a dohánygyártmányok esetén az eddig alkalmazott adójegy helyett zárjegy lesz majd alkalmazandó.

A „régi Jöt.” rendelkezéseit érintő legfontosabb módosítási javaslatok a következők:

 • Dohánytermékké nyilvánítanák az elektronikus cigaretta töltőfolyadékát és az új dohánytermék-kategóriákat is.
 • Dohánygyártmányok esetében megszüntetnék az adóelőleg-fizetési kötelezettséget.
 • Tovább emelkedne a dohánytermékek jövedéki adómértéke.
 • Dohánytermékek esetében kiskereskedelmi eladási árnak a NAV honlapján közétett ár minősülne.