Tervezett adótörvény változások VII. (2017) – Számviteli törvény

SZÁMVITEL

A Javaslat számvitelt érintő módosításai elsősorban a származékos ügyletek elszámolásához kapcsolódnak, amelyek célja, hogy egyrészt közelítsék a számviteli törvény rendszerét az IFRS-ek szerinti elszámolások rendszeréhez, másrészt egyértelműsítsék a jelenleg érvényben lévő szabályozást ezen a területen. Emellett a Javaslat tartalmaz néhány kisebb jellegű módosítást, pontosítást is.

  • A 2017. évben induló üzleti évtől a számviteli törvény egy pontosabb fogalmat tartalmaz az egyéb szervezetekre vonatkozóan, amelyek közé tartozna ettől az időponttól a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és a közös jogkezelő szervezet is.
  • Pontosításra kerülne a fedezeti ügylet, a származékos ügylet és a fedezeti hatékonyság fogalma, valamint új fogalom-meghatározások (pl. fedezett ügylet, belső érték, biztos elkötelezettség) kerülnének beiktatásra a már meglévő szabályok és a Javaslat által módosítandó szabályok egyértelmű értelmezése és gyakorlati alkalmazása céljából.
  • Szintén pontosításra és kiegészítésre kerülnének a származékos ügyletekkel összefüggésben elszámolandó időbeli elhatárolások jogcímei, ezen ügyletekkel kapcsolatos értékelési szabályok, eredményt érintő elszámolások, amelyeket a 2017. évben induló üzleti évtől kellene alkalmazni.
  • A Javaslat egyértelművé tenné, hogy a 2017. évben induló üzleti évtől a fejlesztési célú támogatás mellett, a költségek és ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás visszafizetendő összegét is az egyéb ráfordítások között kell elszámolni.
  • A 2016. évben induló üzleti évtől az a jogelőd nélkül alapított vállalkozó, aki beszámolóját az IFRS-ek szerint állítja össze, az IFRS-ek alkalmazásával összefüggő bejelentési kötelezettségeit a cégbejegyzését követő 90 napon belül kellene, hogy teljesítse. Esetükben a Javaslat értelmében nem értelmezhető az áttérés éve előtti üzleti év első napjára vonatkozó IFRS-ek szerinti mérleg, így ez nem lehet az IFRS-ek szerinti könyvvezetés akadálya.
  • Azon vállalkozások, amelyek részére engedélyezték az EGT bármely államában történő tőzsdére lépést, bejelentési kötelezettségeiknek az engedély megszerzését követő 30. nap vagy az áttérés napját megelőző 30. nap közül a későbbi időpontban kellene eleget tenniük.
  • A Javaslat az IFRS-ek történő áttéréssel összefüggő bejelentési kötelezettségek áttérés napját megelőző 90 napos határidejét 30 napra módosítaná azzal, hogy aki a 90 napos szabály figyelembe vételével teljesítette a bejelentési kötelezettségét a 2017. évi áttérés vonatkozásában, az 2016. december 1-jéig visszavonhatná e bejelentését.
  • Egyértelművé tennék, hogy az átalakulással létrejövő gazdasági társaságoknak a könyvviteli nyilvántartásaikat az átalakulás napját követő nappal kellene megnyitniuk a végleges vagyonmérleg- és vagyonleltár alapján.