Új amerikai/magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény

A Magyar Országgyűlés 2010. február 22-én jóváhagyta, március 5-én pedig a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény.

Ezzel egy évek óta tartó tárgyalási folyamat közeledik a végéhez, amelynek köszönhetően a korábbi (1979-ben megkötött) egyezményt egy új, modernizált adóegyezmény váltja fel. A folyamat lezárásához még szükség van arra, hogy az Egyesült Államokban is ratifikálják az egyezményt és hivatalosan kicseréljék a ratifikációs dokumentumokat.

Az új egyezményben a legnagyobb változást a kedvezmények korlátozására vonatkozó új szabályozás jelenti. Komplex teszt segítségével kell a jövőben ugyanis majd eldönteni, hogy az amúgy illetőséggel rendelkező társaságok esetében valóban alkalmazhatók-e az egyezmény biztosította kedvezmények. Ez nagyban befolyásolhatja a Magyarországon székhellyel rendelkező, de jövedelmét főleg külföldi forrásból szerző gazdasági társaságok adójogi helyzetét.

A forrásadók tekintetében az új egyezményben nincsenek lényegi változások a korábbihoz képest. A kamatkifizetéseket az egyezmény alapján nem terheli forrásadó, azonban a nyereségre tekintettel fizetett kamatra 15% forrásadó alkalmazható. Szintén nincs forrásadó a jogdíjkifizetéseken, de az új egyezmény bevezeti a jogdíjjal kapcsolatban a haszonhúzó fogalmát, azaz az egyezmény által biztosított kedvezményt csak a jogdíj haszonhúzója alkalmazhatja. Az általános osztalék-forrásadó továbbra is 15%, míg a csökkentett kulcs 5% maradt. Megjegyezzük, hogy mivel Magyarország egyik fent említett jövedelemtípus esetében sem alkalmaz forrásadót egyezménnyel rendelkező országok relációjában, ezért az egyezményes kulcsok pillanatnyilag csak az Egyesült Államokból történő kifizetésekkor relevánsak.

Újdonság még, hogy az új egyezmény lehetővé teszi a részvények vagy hasonló érdekeltségek elidegenítéséből származó nyereség magyarországi adóztatását, abban az esetben, ha értékének több mint 50%-a közvetlenül vagy közvetve Magyarországon fekvő ingatlan-vagyonból áll.

Az új egyezmény várhatóan 2011. január 1-jén lép hatályba.