Új termékdíj törvény az Országgyűlés előtt

2011. június 1-jén képviselői önálló indítvány formájában benyújtották a Parlament elé a környezetvédelmi termékdíj rendszerének teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot. A javaslat nagyjából megfelel azoknak az elképzeléseknek és törekvéseknek, amelyekről tavaly ősszel már mi is beszámoltunk.

A tervek szerint a termékdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések 2012. január 1-jétől, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségre vonatkozó részek pedig már 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépnének. Ezzel párhuzamosan a korábbi termékdíj törvényt hatályon kívül helyeznék.  A törvény mellé minden bizonnyal új végrehajtási rendelet is készül a további részletszabályokat illetően.

A javaslat által előirányzott legfontosabb változások két legfontosabb eleme, hogy a befizetések állami központosításra kerülnek és az érintettek többsége számára a termékdíj-kötelezettség valószínűleg növekedni fog, tekintve, hogy nem lehet a korábbiakhoz hasonló mentességet szerezni. Megjegyezzük, hogy a benyújtás óta már mintegy 40 módosító indítvány érkezett a törvényjavaslathoz, így nem kizárt, hogy a törvény – elfogadása esetén – több ponton is eltérhet majd az alábbiakban ismertetettektől.

 

  • A jelenleg hasznosítást végző úgynevezett koordináló szervezetek funkcióját – a termékdíj-köteles termékek vonatkozásában – a környezetvédelemért felelős minisztérium felügyelete alá tartozó, állami tulajdonban lévő Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség („OHÜ”) venné át, mely nem minősül majd hatóságnak.
  • A hulladékgazdálkodási iparágban kétszintű struktúra kerülne kialakításra: egyrészt a Termékdíj Bizottság, mely egy stratégiai döntésekben szakértő, tanácsadó, döntés előkészítő testület, valamint az OHÜ, mely az iparági feladatok végrehajtásáért lesz felelős. Ezek működési költségeit beépítik a termékdíj mértékébe.
  • A fizetendő termékdíj mértéke attól függne, hogy a kötelezett a hulladékkezelési kötelezettségének választása szerint egyénileg vagy nem egyénileg tesz eleget.  Ha egyénileg, akkor a begyűjtés és hasznosítás mértékének növekedésével fokozatosan csökkenne a fizetendő termékdíj mértéke, ha kollektívan teljesít (az OHÜ-n keresztül) akkor a törvényben meghatározott alap-díjtételeket kellene fizetni.
  • A termékdíj-köteles termékek köre (bizonyos elektronikai termékeket kivéve) alapvetően nem változna.
  • Az új rendszerben alkalmazandó díjak a jelenleg érvényes termékdíjakhoz viszonyítva a kenőolaj és a reklámhordozó papír esetében növekednének, a többi termék esetben pedig csökkennének. Ugyanakkor a díjak mértékét a Termékdíj Bizottság évente felülvizsgálhatja.
  • Átmenetileg megszűnne a termékdíj kedvezmény, valamint mentesség sem lenne szerezhető, és a kötelezettek köre a várakozások szerint a jelenlegi 40.000-ről akár 100.000-re is növekedhet.
  • A törvényjavaslat szerint csökkenteni kívánják a termékdíjhoz kapcsolódó adminisztrációt is.  Ennek megfelelően a csekély, illetve kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó kötelezettek csak átalányt fizetnének, évente egyszer, egyszerű bejelentőlapon. A fizetendő termékdíj mértéke csekély kibocsátóknál  évi 12.000 Ft, a kis kibocsátóknál évi 60.000 Ft lenne.
  • Szintén adminisztráció csökkentését szolgálja a többször felhasználható termékek (göngyölegek, raklapok, stb.) első forgalomba hozatalával összefüggő adóztatás tervezett eltörlése.
  • A termékdíjjal kapcsolatos bírságok mértéke is módosulna.  A jelenlegi, a jövedéki bírságok szintjéhez igazított jogkövetkezmények mérséklődnének, így a termékdíj megfizetésének elmulasztása miatt fizetendő termékdíj-bírság mértéke a hiány 100%-a helyett csak 50%-a lenne.
  • Az ellenőrzés funkcióját mind a vámhatóság (korábbi VPOP, hatósági ellenőrzés formájában), mind az adóhatóság (korábbi APEH, adóellenőrzés formájában) ellátja majd. A törvény által meghatározott feladatmegosztás szerint a vámhatóság feladata lesz a formai, bejelentési, adatszolgáltatási szabályok betartatása, valamint az (akár előzetes bejelenés nélküli) helyszíni ellenőrzés lefolytatása vagy gépjárművek rakományának ellenőrzése, míg az adórevizorok a bevallások utólagos ellenőrzését fogják elvégezni (akár az átfogó ellenőrzés keretében is).