Újabb különadók az energiaszektorban és a légiközlekedésben

Energiaszektor – a kiegyenlítő szabályozási kapacitást nyújtókat terhelő különadó

Az energiaipari szereplők lassan hozzászokhatnak, hogy a kormány immár rendeleti úton, évközben és akár visszamenőleges hatállyal is megállapíthat a szektor szereplőit különböző módon és mértékben terhelő különadókat.

Az általános társasági adó mellett már eddig is jelentős ágazati különadóval (az ún. Robin Hood adóval) terhelt villamosenergia-termelők újabb jelentős különadó-kötelezettséggel kell, hogy szembesüljenek, ezúttal az átviteli rendszerirányító (azaz a MAVIR) részére értékesített kiegyenlítő szabályozási kapacitásokból származó árbevételük után. Mivel kiegyenlítő szabályozási kapacitást (azaz a mindenkori villamosenergia-keresletet és -kínálatot egyensúlyban tartani hivatott szolgáltatást) a MAVIR részére villamosenergia-fogyasztók is értékesítenek, a különadó egy jóval szélesebb kört is érinthet.

A kormányrendelet módosítását 2022. november 9-én hirdették ki, és az új szabályok már 2022. november 15-től hatályosak.

Az új különadó alanya mindazon belföldi vagy külföldi személy (beleértve a külföldiek magyarországi fióktelepét is), amely kiegyenlítő szabályozási kapacitást nyújt a MAVIR-nak. A különadót első alkalommal a 2021. december 31-ét követően kezdődő adóévre kell alkalmazni az alábbiak szerint:

  • A 2022. január 1. és a 2022. november 30. közötti időszakra vonatkozó különadót a szolgáltató állapítja meg, vallja be és fizeti meg, méghozzá két egyenlő részletben, 2022. december 20-ig és 2023. február 20-ig.
  • Az a szolgáltató, amely a 2022. adóév közben szűnik meg vagy más okból kikerül a kormányrendelet hatálya alól, az arányos különadó kötelezettségét 2022. december 20. napjáig kell teljesítenie.
  • 2022. november 30-át követően (tehát a 2022. decemberi és az azt követő időszakokra) vonatkozóan azonban már a MAVIR állapítja meg és vonja le a különadót az általa a szolgáltatásért fizetett ellenérték összegéből, és az adót havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig vallja be és fizeti meg.
  • A bevalláshoz szükséges formanyomtatványt a NAV 2022. november 30-ig teszi közzé honlapján.
  • Külföldi vállalkozásoknak az új különadó kötelezettség teljesítése érdekében először be kell jelentkezniük az adóhatósághoz 2022. december 15-ig. Ha a külföldi személy 2022. december 1-jét követően válik adóalannyá, akkor az adóalannyá válás napját követő hónap 1. napjáig kell bejelentkeznie a NAV-hoz.

A különadó alapja a szolgáltatás ellenértékeként kapott, pénzügyileg realizált árbevétel, az adó mértéke pedig 2022-ben az adóalap 13%-a, 2023-ban pedig az adóalap 10%-a.

Légitársaságok hozzájárulása

Szintén november 9-én került kihirdetésre az extraprofitadókról szóló kormányrendelettel idén bevezetett, a légitársaságokat terhelő hozzájárulást érintő újabb módosítás is. A változás ebben az esetben nem visszamenőleges hatályú, hanem 2023. január 1-jén lép életbe.

Az új szabályok szerint a hozzájárulás mértéke már nem csak az utas végső úti céljától, hanem a légi jármű szén-dioxid kibocsátásától is függ majd. A légitársaságoknak a jövő évtől havonta le kell jelenteniük a hozzájárulás fizetésére kötelezett földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet felé az adott hónapban üzemeltetett valamennyi érintett légi járművük vonatkozásában az ACI Airport Carbon and Emissions Reporting Tool szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték és a motorszám szorzatának egy ülésre jutó értékét.

A hozzájárulás mértéke abban az esetben, ha az utas végső úti célja Európában található, az egy ülésre jutó kibocsátási érték függvényében utasonként 2.700 forint, 3.900 forint vagy 5.100 forint, míg az Európán kívüli országokba repülő utasok esetében 6.800 forint, 9.750 forint, 12.700 forint lesz. Jelenleg az európai utazásokat 3.900 forint/fő, míg az Európán kívüli utazásokat 9.750 forint/fő mértékű hozzájárulás terheli.

Abban az esetben, ha a légi járművet üzemeltető légitársaság az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, akkor a hozzájárulást az utas végső úti céljától függően a legmagasabb adómértékkel – 5.100 forint/fővel vagy 12.700 forint/fővel – kell megállapítani.