Uniós támogatást igénybevevő társaságok tulajdonosi viszonyainak ellenőrzése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség („NFÜ”) irányítását 2013. augusztus 1-jével átvevő Miniszterelnökséget vezető államtitkár a közelmúltban bejelentette, hogy a 2007 és 2013 között megkötött támogatási szerződéseket az NFÜ visszamenőlegesen fogja ellenőrizni annak érdekében, hogy megállapítható legyen a támogatást elnyert társaságok tulajdonosi háttere.  

Az NFÜ az ellenőrzést az Alaptörvény közpénzügyekkel foglalkozó fejezetének 39. cikkére hivatkozva indítja, amelynek értelmében a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható.

Szeptember 1-jétől az uniós támogatásra pályázó szervezeteknek nyilatkozniuk kell az átláthatóság törvényben foglalt kritériumai teljesüléséről egyenként, tényszerűen, hogy mely körülmény, tény, adat az, amely miatt a szervezet megfelel az átláthatóság jogszabályi feltételeinek. A gazdasági társaságoknak nyilatkozniuk kell név szerint például a tulajdonosi körről és struktúráról, a több mint 25 százalékos tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró tagjaikról, és azok adóilletőségéről is – mondta.

A korábbi pályázatot elnyerő társaságoknak ugyanezt a kérdőívet kell kitölteniük, mint az új pályázóknak.

Az új eljárásrendben az NFÜ a pályázat befogadását (illetve a korábbi pályázó által kitöltött kérdőív beérkezését) követően egybeveti a pályázók nyilatkozatait a közhiteles cégnyilvántartásban található adatokkal, azonban a magyar jogi környezet miatt számos olyan adat szükséges az átláthatóság bizonyításához, amelyek tekintetében támaszkodnunk kell a pályázók teljes felelősség mellett tett nyilatkozataira is.

A Miniszterelnökséget vezető államtitkár tájékoztatása szerint az NFÜ azonnal eláll visszamenőlegesen azoknak a folyamatban lévő uniós projekteknek a kifizetésétől, amelyek kedvezményezettjei nem nyújtanak be határidőre átláthatósági nyilatkozatot, vagy nem felelnek meg az alkotmányban rögzített átláthatósági követelményeknek. Azonban mivel az Alaptörvény 2012. január 1-jén lépett hatályba, visszamenőleges hatállyal a 2012 előtt megkötött szerződéseket nem lehet szankcionálni.

A fentiek alapján javasoljuk ügyfeleinknek, hogy kellő gondossággal vizsgálják át az elmúlt két évben megkötött támogatási szerződéseiket, illetve az azzal kapcsolatban korábban tett és jelen adatszolgáltatással kapcsolatban teendő nyilatkozataik tartalmát, hogy a fenti negatív szankciókat elkerülhessék.