Változások a pénzügyi tranzakciós illetékkel és a biztosítási adóval kapcsolatban

A pénzügyi tranzakciós illetékről és a biztosítási adóról szóló törvényjavaslatokhoz a Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság módosító javaslatot terjesztett elő 2012. június 28-án. A törvényjavaslatok jelenleg zárószavazásra várnak.

Az alábbiakban az elfogadásra váró változások legfontosabb tételeit foglaltuk össze.

Pénzügyi tranzakciós illeték

 • A módosítás szerint a tranzakciós illeték személyi hatálya kiterjedne a kincstári körben végzett fizetési műveletekre. Ez alól azonban kivételt képeznének a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási és a családtámogatás lebonyolítási számlái terhére megvalósított fizetési műveletek. Az illetékfizetési körbe részben bevonásra kerülne a Magyar Nemzeti Bank is.
 • A módosító javaslatban pontosításra kerülnek egyes fogalmak (pl.: átutalás, befektetési szolgáltatás, készpénzátutalás).
 • Az illetékfizetési körből kikerülnének a készpénzbefizetések, illetve a csoportfinanszírozás keretében megvalósuló fizetési műveletek(amennyiben azokat ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató bonyolítja). Ugyanakkor a módosító javaslat kiterjesztené a törvény tárgyi hatályát a jegybanki – legalább egy napos, legfeljebb két hetes – betételhelyezésekre is.
 • A bankközi műveletek teljes köre kikerülne a törvény hatálya alól, így a pénzforgalmi szolgáltató által más belföldi illetve külföldi pénzforgalmi szolgáltató, pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelő, valamint befektetési alap részére vezetett számla terhére megvalósított fizetési művelet.
 • A pénzügyi tranzakciós illeték nem haladhatná meg fizetési műveletenként a 6 ezer forintot. A csoportos beszedési és átutalási megbízások esetében a fizetési megbízásokat külön-külön kell figyelembe venni az illetékkorlát szempontjából.
 • Amennyiben az illeték alanya a Magyar Nemzeti Bank vagy a kincstár, úgy az illeték mértéke az illetékalap 0,1 %-a lenne az illetékfizetési korlát alkalmazása nélkül.
 • Az egynapos jegybanki betétek elhelyezésére irányuló lekötési művelet esetén az illeték mértéke 0,01 % lenne.
 • A módosító javaslat továbbá előírja, hogy az illeték alanya minden esetben tájékoztatni lenne köteles az ügyfelét az általa megállapított illeték összegéről.

Biztosítási adó

 • A biztosítási adóról szóló törvényjavaslat értelmében a baleseti adó beolvadt volna a biztosítási adóba, azonban ez több hátránnyal járt volna, mint előnnyel, így a beolvasztás mégsem valósulna meg.
 • Kikerülne a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása a biztosítási adó hatálya alól.
 • A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény értelmében a vállalkozások költségvetési támogatást igényelhetnek a mezőgazdasági biztosítások díjához. A biztosításból származó díjbevétel a módosító javaslat értelmében nem képez adóalapot.