Változnak a transzferár dokumentációs szabályok

A 2015. évi adóváltoztatások részeként a transzferár nyilvántartási kötelezettség részleteit szabályozó 22/2009. (X.16.) PM rendelet („PM Rendelet”) is módosításra került 2015. január 1-jei hatállyal. Az új szabályokat először a 2015. évben kezdődő adóévi adókötelezettség megállapítása, és ezen adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség teljesítése során kell alkalmazni. 

Interkvartilis tartomány alkalmazása

2015. január 1-jei hatállyal egészült ki a társasági adóról szóló törvény egy olyan rendelkezéssel, mely szerint indokolt esetekben a szokásos piaci ártartomány meghatározása során szűkített (interkvartilis) tartomány alkalmazandó. (Az interkvartilis tartomány egy olyan speciális statisztikai intervallumot jelöl, ahol az összes érték (mintaelem) középső 50%-a helyezkedik el.)

Az interkvartilis tartomány alkalmazásának indokolt eseteit a PM Rendelet új rendelkezése részletezi, amely alapján ez az alábbi körülmények együttes fennállása esetén szükséges:

  • a szokásos piaci ár meghatározása a viszonteladási árak, a költség és jövedelem, az ügyleti nettó nyereségen alapuló, a nyereségmegosztásos, vagy az egyéb típusú transzferár módszerek valamelyikével történik (tehát az összehasonlító árak módszerének kivételével),
  • az összehasonlító adatok forrásául nyilvános, vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatbázisban történő kutatás szolgál,
  • az összehasonlító elemzés legalább 10 vállalat legalább három pénzügyi éve adatait veszi figyelembe vagy az összehasonlító minta terjedelme meghaladja a 15 százalékpontot.

A kiegészítés tulajdonképpen törvényileg erősíti meg azt az eddigiekben is tapasztalt adóhatósági gyakorlatot, amely a transzferár szempontú ellenőrzések során jellemzően az interkvartilis ártartomány alkalmazását részesítette előnyben. 2015-től tehát a fenti esetekben az interkvartilis tartományon kívül eső értékeket az adóhatóság nem fogja piaci árnak tekinteni.

A fent hivatkozott első két pont szerint végzett összehasonlító elemzés esetében azonban nem lesz szükséges az interkvartilis tartomány kötelező alkalmazása, ha az összehasonlító adatokat tartalmazó minta minden egyes elemére elvégzésre kerül a funkcionális elemzés, és ennek, valamint az egyéb, az összehasonlíthatóságot igazoló tényezők vizsgálata eredményének dokumentálásával igazolásra kerül az összehasonlíthatóság, továbbá az összehasonlíthatóság megállapítását kizáró hiányosság nem áll fenn.

Az összehasonlíthatóság fokozásának érdekében történő kiigazítás

A PM Rendelet kiegészült továbbá egy olyan rendelkezéssel, amely lehetőséget ad az adózó számára, hogy az összehasonlíthatóság fokozása érdekében az OECD Transzferár Irányelvekben nevesített, illetve abban nem nevesített kiigazításokat alkalmazzon, feltéve, hogy az elvégzett kiigazításokat megfelelően dokumentálja, valamint részletesen megindokolja, hogy az elvégzett kiigazítások miként növelik az összehasonlíthatóság mértékét.  Ez egyébként nem jelent abból a szempontból újdonságot, hogy a gyakorlatban idáig is lehetett alkalmazni a kiigazítást az Irányelv alapján, és amennyiben ez megtörtént, azt szükséges volt indokolni.