2024-ben is velünk maradnak az extraprofit különadók

A várakozásoknak megfelelően 2024-ben is érvényben maradnak az eredetileg 2022-re és 2023-ra tervezett különadók. A korábban már általunk is többször bemutatott, folyamatosan változó szabályozással kapcsolatos legújabb rendelkezések szerint ezen adófajták egy részét a jelenleg érvényes szabályokkal megegyező módon kell majd 2024-ben is megfizetni. Az eddigiekhez képest fontos eltérés azonban, hogy a banki különadó mértéke magyar állampapírok vásárlásával csökkenthető lesz, a gyógyszergyártókat terhelő különadó mértéke minden sávban a felére csökken, míg a gyógyszerforgalmazókat és a kiskereskedőket terhelő adó mértéke növekedni fog a következő évtől.

A 79. számú Magyar Közlönyben 2023. május 31-én kihirdetett 206/2023 (V.31.) Korm. rendelet alapján az extraprofitadók 2025. január 1-jéig maradnak érvényben. A kormányrendelet legfontosabb rendelkezéseit a következőkben foglaltuk össze.

Pénzügyi szektor

Korábban beszámoltunk arról, hogy 2023 áprilisában átszabták a bankszektor extraprofit adóját. A 2023. január 1-jétől 2023. június 30-ig tartó időszakra még a helyi adó törvény szerinti árbevétel alapú szabályokat kell alkalmazni, azonban 2023. július 1-jétől már a korrigált adózás előtti eredmény alapján kell az adóalapot meghatározni.

A 2024-es adóévben fizetendő banki különadó ennek a változásnak megfelelően szintén eredmény alapú, az adóalap a 2022. adóévi éves beszámoló alapján meghatározott korrigált adózás előtti eredmény lesz. Az adóalapot csökkenti a 2022. adóévi osztalékbevétel és a nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó nyereség. Növelő tételként kell majd figyelembe venni a 2022. adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt pénzügyi szervezetek különadóját, a pénzügyi tranzakciós illetéket és magát a banki extraprofitadót.

A különadó mértéke a 2023. július 1-jétől érvényes szabályokhoz hasonlóan 2024-ben is sávos lesz: az adóalap 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 13% adót, az e feletti részre 30% adót kell fizetni.

Újdonság, hogy a 2024. évi extraprofitadó fizetési kötelezettség csökkenthető, ha a bank vagy pénzügyi vállalkozás tulajdonában lévő magyar állampapírok 2024. január 1-je és 2024. november 30-a közötti időszakra vonatkozó napi átlagos állománya a 2023. január 1-je és 2023. április 30-a közötti napi átlagos állományhoz viszonyítva növekszik. Állampapírvásárlással a különadó kötelezettség az adóévre fizetendő összeg maximum 50%-áig csökkenthető.

A biztosítókat terhelő biztosítási pótadó is fennmarad 2024-ben, a pótadó kulcsok megegyeznek a 2023. adóévi kulcsokkal.

Energiaszektor

A kőolajtermék-előállítók (a MOL) által fizetendő 95%-os extraprofit különadó megmarad 2024-ben is. Az adó alapja továbbra is a kőolaj világpiaci árkülönbözetének és a tárgyhónapban beszerzett, az Oroszországi Föderációból származó nyersolaj hordóban mért mennyiségének a szorzata lesz. Egy idén áprilisi változást követően azonban a világpiaci árkülönbözetet némiként eltérően kell számolni, a Brent-Ural spreadet tovább kell csökkenteni hordónként 7,5 amerikai dollárral. Ezen kívül 2024-ben változnak a bányajáradékkal kapcsolatos szabályok is.

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból villamos energiát termelők különadója, továbbá a kiegyenlítő szabályozási szolgáltatók különadója 2024-ben is a 2023-ban érvényes adómértékekkel fizetendő. A feldolgozóipari gyártók (azaz a bioetanol, a keményítő és keményítőtermék, valamint a napraforgóolaj gyártók) eredetileg szintén csak a 2022-es és 2023-as adóév tekintetében váltak volna az energiaellátók jövedelemadójának alanyává, azonban a most kihirdetett változás szerint a 2024-es adóévben is meg kell majd fizetniük a Robin Hood adót, mégpedig a jövedelemadónak a jelenleg is érvényes, 41%-os megemelt mértékével.

Gyógyszergyártók, gyógyszerforgalmazók

A gyógyszergyártókat terhelő különadók esetében az adómértékek jövőre minden sávban a felére csökkennek, így az adó mértéke 2024. január 1. napjától az adóalap

– 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,5 %,

– 50 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 1,5 %,

– 150 milliárd forintot meghaladó része után 4 % lesz.

A gyógyszerforgalmazókat terhelő különadó mértéke a 10 ezer forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetében 28 százalékról 40 százalékra emelkedik, és ezt a magasabb adómértéket már a 2023. július 20-i esedékességű befizetési kötelezettségekre is alkalmazni kell.

Kiskereskedelem

A szektort terhelő kiskereskedelmi adó sávos adózása megmarad, az adómérték a 100 milliárd forintot meghaladó adóalap-rész után azonban 2024-ben a 2023-ban érvényes 4,1%-ról 4,5%-ra nő.

Távközlési szektor, légitársaságok

Az elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra kivetett, a nettó árbevétel alapján kalkulált sávos mértékű távközlési pótadó, továbbá a légitársaságok adója változatlan formában marad fenn 2024-ben is.