Teljesen átszabták a bankszektor extraprofitadóját

Korábbi cikkeinkben már többször írtunk a veszélyhelyzet alatt bevezetett különadókról és ezek változásairól. Az extraprofit adókról szóló kormányrendelet újabb, 2023. április 25-től hatályos, a bankokat érintő módosításait az alábbiakban részletezzük.

Változik a bankok extraprofitadójának alapja és mértéke a 2023. adóév második felére vonatkozóan

A 144/2023. (IV. 24.) Korm. rendelettel kihirdetett módosítások teljesen új alapokra helyezik a bankok extraprofitadóját 2023 júliusától.

A 2023. adóévre vonatkozóan kétféle adóalapmegállapítás lesz érvényben. A 2023. január 1-jétől 2023. június 30-ig tartó időszakra még a helyi adó törvény szerinti árbevétel alapú szabályokat kell alkalmazni. Ugyanakkor 2023. július 1-jétől megváltozik az adóalap számítása: ettől az időponttól a különadókkal is korrigált adózás előtti eredmény alapján kell az adóalapot meghatározni.

Az új szabály értelmében az adó alapja az adóévet megelőző adóévi éves beszámoló alapján meghatározott adózás előtti eredmény 50%-a. Csökkentő tételként kell figyelembe venni a megelőző adóévi osztalékbevétel 50%-át, illetve a megelőző adóévi, a nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó nyereség 50%-át. Ezzel szemben növelő tételként kell figyelembe venni a megelőző adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt

  1. pénzügyi szervezetek különadójának 50%-át,
  2. pénzügyi tranzakciós illeték 50%-át és
  3. a bankok extraprofitadójának 50%-át.

A 2023. adóévre irányadó 8%-os adómérték is változik 2023. július 1-jétől. A rendelet sávos adómértéket vezet be, így az új módszer szerinti adóalap 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 13%, míg az e feletti részre 30% lesz az adó mértéke.

Az adóalapnak a bevételről a korrigált adózás előtti eredményre történő módosítása korszerűbb jogalkotói megoldásnak mutatkozik, mindemellett az adómérték emelkedése jelentős. A Korm. rendelet egyelőre 2023 végéig írja elő az adófizetési kötelezettséget.