Hogy fog kinézni az eÁFA bevallás-benyújtási folyamat?

Az eddig ismert koncepció szerint az eÁFA bevallást gép-gép kapcsolaton (M2M) keresztül, de végső soron emberi jóváhagyással lehet majd benyújtani a NAV felé. Nézzük, mit jelenthet ez a gyakorlatban.

Az eÁFA M2M rendszer működésének mind a NAV oldalán, mind az ügyfél (adózói) oldalon várhatóan több előfeltétele lesz. A NAV részére folyamatos kötelezettséget jelent majd azoknak a standard adókódoknak a karbantartása és frissítése, amelyekről legutóbbi cikkünkben már írtunk. Az ügyfelek oldalán a vállalati adókódok és a standard adókódok kapcsolatának kialakítása lesz mindenképpen szükséges, emellett pedig az alkalmazott ügyviteli rendszernek (könyvelő programnak, egyedi szoftvernek) is alkalmasnak kell majd lennie az eÁFA M2M rendszer sajátosságainak a kezelésére.

A NAV tervei szerint az online számlaadat-szolgáltatásra és az eÁFA bevallásra az ügyfél létrehozhat majd eltérő technikai felhasználót, de erre a célra az Online Számla rendszerben létrehozott technikai felhasználó is alkalmas lesz, ezzel is egyszerűsítve a profilok fenntartását és kezelését.

Várhatóan a data XML fogja betölteni a bevallás alapját képező dokumentum szerepét. Ez az adatstruktúra az elszámolt adót, az áfaanalitikát és a jelenlegi ÁNYK áfa bevallás lapjain szereplő adatokat egyaránt tartalmazná. Amennyiben az ügyfél az eÁFA rendszert használni fogja, akkor az adóellenőr tőle többlet adatot áfaanalitika, mint nyilvántartás tartalmaként már nem kérhetne (a bizonyítási eljárásba bevonhat továbbra is bizonylatokat, szerződéseket és egyéb dokumentumokat).

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint a data XML feltöltésének és a data XML-ből készült áfa bevallás XML benyújtásának kötött folyamata lesz, amelyben az egyes lépések egymásra épülnek. A könyvelő program és az ügyviteli rendszer oldalán össze kell állítani a data XML-hez szükséges adatokat (max. mérete 2 GB), ezután a kliens indítja el az eÁFA általános adatfeltöltő operációját. Az alap authentikáción túl meg kell majd adni:

  • a bevallástípust (ez első körben csak áfa lehet),
  • azt, hogy az adott adatállomány mennyi partícióból fog állni (max. 16 db egyenként 128 Mb-os partíció lehetséges),
  • illetve a belső tartalomnak, a data XML-nek a hash értékét, mely a bevallás egyedi azonosító kódja is lenne a későbbiekben.

A partíciók feltöltésére az előzetes tervek szerint 3 nap áll majd rendelkezésére, ennek elmulasztása esetén az eÁFA M2M rendszer az addig feltöltött adatállományokat törölni fogja. A partíció feltöltések végeztével a kliensnek kell nyugtáznia a szerver felé a műveletek össz-sikerességét egy véglegesítő kéréssel. Siker esetén a szerver egy feldolgozási azonosítót ad vissza, a bevallás benyújtását pedig erre az azonosítóra hivatkozva lehet elindítani a feldolgozás végeztével.

A feltöltött adatállományból (data XML) több lépcsőn keresztül lehet eljutni a bevallás benyújtásáig. Először a NAV rendszere validációkat végez, a bevallást jóváhagyásra csak ennek sikeressége esetén lehet elindítani. Tehát az áfabevallás benyújtása két lépcsőből fog állni: gépi kommunikációból és emberi jóváhagyásból.

A NAV validációjának eredménye a koncepció szerint lehet technikai jellegű vagy üzleti hiba, ilyen esetekben a data XML bevallásként nem lesz benyújtható. Ammenyiben viszont az adóhatóság csak figyelmeztető üzeneteket küld vissza, úgy ezek önmagukban nem akadályozzák meg a bevallás benyújtását. Az ügyfél az XML validáció eredményeként dönthet úgy, hogy beadja a bevallást, ugyanakkor dönthet egy következő verziójú XML (új hash kóddal) összeállításáról is.

A tervek szerint amikor az ügyfél jóváhagyja a bevallását, akkor nem az általa feltöltött adatállományt hagyja jóvá bevallásként, hanem az adóhivatal által a validációt követően visszamutatott adatállomány tartalmát, ezt is két lépcsőben.

Az eÁFA M2M rendszer valószínűleg először megmutatja majd a bevallás jóváhagyás előtti adattartalmát. Ügyfél oldalon ezt az adattartalmat szükséges megjeleníteni, mivel ez alapján tud majd a felhasználó döntést hozni a bevallás jóváhagyásáról. Az elsődleges felhasználó mobilapplikáción keresztül tud majd a jóváhagyásról dönteni, az adóhivatali rendszerben pedig a bevallás feldolgozási folyamat ekkor indulhat meg. Jóváhagyás esetén a kétlépcsős bevallás jóváhagyás ezzel lezárul és elindulhat a bevallás feldolgozása a NAV rendszerében. Együttes képviseleti jog esetén a folyamat várhatóan ki fog egészülni egy eBEV-en keresztüli jóváhagyással is.

Az eÁFA cikksorozat eddigi cikkei: