Új kutatás-fejlesztési adókedvezmény a társasági adóban

A 2024. adóévtől – az adózó választása szerint – már nem csak adóalap-csökkentésre, hanem közvetlenül társasági adókedvezmény igénybevételére is jogosíthatnak a kutatás-fejlesztési költségek. Az adókedvezmény mértéke az elszámolható költség 10%-a. Ráadásul, ha magasabb összegben merül fel K+F költség, mint amennyi a fizetendő adó, a 4. adóév végén a különbözet visszatérítés formájában igényelhető. Így a fel nem használt kedvezmény lényegében készpénz támogatássá alakul – a pályázatokhoz képest egyszerűbb feltételekkel.

Ahogyan azt egy nemrégiben közzétett cikkünkben is megírtuk, a globális minimumadóról szóló, az Országgyűlés elé terjesztett T/5877. számú törvényjavaslatban a társasági adót érintő módosító rendelkezések is találhatók. A főbb szabályokat várhatóan már nem módosítják az elfogadásig.

A módosító rendelkezések 2024-től egy új adókedvezményt vezetnek be, amely a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységet célozná. A törvényjavaslat szerint az új K+F adókedvezmény globális minimumadó (GloBE) szempontból elismert visszatérítendő adókedvezménynek minősülhetne (amennyiben azt az OECD a későbbi vizsgálatai során is megerősíti). Az új adókedvezmény tehát alapvetően a GloBE implementációra tekintettel kerülhet be a szabályozásba, néhány kisebb kivétellel viszont elérhető lesz minden adózó számára.

A támogatás mértéke az elszámolható költségek 10%-a, amely a projekt indulásának (és a kapcsolódó elszámolható költségek felmerülésének) adóévében és az azt követő három évben vehető majd igénybe adókedvezmény formájában. Az adózó a fel nem használt adókedvezményre vonatkozóan készpénzben való megtérítésre lesz jogosult, amely a projekt első évét követő ötödik adóév folyamán utalható ki (fennálló feltételek teljesülése esetén).

Az új adókedvezményt a K+F adóalap-csökkentő tétel alternatívájaként lehet majd választani. A választás 5 adóévre szól. A K+F adókedvezmény és adóalap-kedvezmény együttesen tehát nem lesz igénybe vehető a választással érintett 5 éves időszakban. Emellett nem vehető igénybe egyéb adókedvezmény (így például a fejlesztési adókedvezmény K+F jogcíme) sem ugyanazon elszámolható költségekre. A K+F adókedvezmény igénybevétele ugyanakkor nem zárja ki a támogatási pályázatokon való részvételt.

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a két K+F adóösztönző főbb jellemzőit és különbségeit.

MegnevezésK+F adóalap-csökkentő tételK+F adókedvezmény
Típusaadóalap-csökkentésadókedvezmény készpénz visszatérítéssel
Milyen tevékenységre vehető igénybe?alapkutatásnak, alkalmazott (ipari) kutatásnak vagy kísérleti fejlesztésnek minősülő kutatás-fejlesztési projektekre
Elszámolható költségek Elszámolható az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés összes közvetlen költsége a felmerülés adóévében, vagy ha az adózó a költséget kísérleti fejlesztés aktivált értékeként mutatja ki, legfeljebb az elszámolt értékcsökkenés összegéig az értékcsökkenés elszámolásának adóévében.A K+F közvetlen költségei közül az alábbiak lehetnek elszámolhatók: a kutató-fejlesztő által használt tárgyi eszköz K+F projekt idejére számított számviteli értékcsökkenése,a kutató-fejlesztőre vonatkozóan elszámolt személyi jellegű ráfordítás a kutató-fejlesztőnek a K+F projektben való foglalkoztatása mértékéig, kivéve a K+F tevékenységhez közvetetten kapcsolódó ráfordítás (ideértve többek között a reprezentációt, a végkielégítést, a felmentési időre járó bért és ezek járulékait),a K+F tevékenységhez felhasznált szabadalom költsége, ráfordítása,működési és üzemeltetési költségek, ráfordítások, amelyek közvetlenül a K+F projekt folyamán merülnek fel.
Kedvezmény mértékeA megtakarítás a közvetlen K+F költségek akár 11,3%-a is lehet, mivelaz elszámolható költségektársasági, helyi iparűzési adó és innovációs járulék szempontból is érvényesíthetőek lehetnek.  Az elszámolható költségek 10%-a érvényesíthető a társasági adóban. A helyi iparűzési adó, illetve az innovációs járulék alapja ugyanakkor nem csökkenthető ezen költségekkel.
Kedvezmény érvényesíthetőségének időtartamaNincs jogszabályi szinten definiált időkorlát: agyakorlatban a K+F projekt időtartama alatt (azaz, a K+F költséggel érintett adóévek alatt), önellenőrzéssel akár visszamenőlegesen is.Kötött időtartamra szól: 4+1 éves időtartamra vonatkozik 

Az adózási kockázatok csökkentése érdekében álláspontunk szerint a K+F adókedvezmény igénybevételéhez is ajánlott ún. K+F minősítést beszerezni, amelyet 2023. szeptember 1-je óta az Szellemi Tulajdonok Nemzeti Hivatala (SZTNH) helyett a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) állít ki. Erről ide kattintva olvashat többet.

Az adminisztrációs terheket illetően pedig számos bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség kapcsolódhat az új K+F adókedvezményhez, amelyekre érdemes lesz külön figyelmet fordítani az igénybevételi jogosultság érdekében.